Europese vlaggen

 

 

Donderdag 20 mei 2021 | Online webinar | 09:00-12:00

Internationaal samenwerken bij de bestrijding van zoönosen is aan de orde van de dag. Hoe verloopt die samenwerking?  Drie gerespecteerde sprekers op het gebied van internationale infectieziektebestrijding vertellen over hun ervaringen bij de bestrijding van zoönosen. 

  • Corien Swaan, hoofd afdeling Preventie & Bestrijding van het RIVM-Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding ( LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)) vertelt over de samenwerking met de WHO World Health Organization (World Health Organization).
  • Wim Pelgrim, waarnemend Chief Veterinary Officer, vertelt over de samenwerking met de OIE World Organisation for Animal Health (World Organisation for Animal Health) (Wereldorganisatie voor diergezondheid).
  • Henk Jan Ormel, werkzaam bij de FAO Food and Agriculture Organization (Food and Agriculture Organization) ( VN Verenigde Naties (Verenigde Naties) Voedsel- en Landbouworganisatie) spreekt over de werkzaamheden van de FAO.

Na afloop van de lezingen is er een interactieve forumdiscussie onder leiding van Roel Coutinho (voormalig directeur Centrum Infectieziektebestrijding).

 

09:00          Welkom en introductie
     
09:10   Plenaire sessie: Corien Swaan
   

Corien Swaan is hoofd afdeling Preventie & Bestrijding van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu -Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding ( LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding) Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding ). Zij vertelt over de samenwerking tussen het RIVM en de WHO World Health Organization (World Health Organization) op het gebied van infectieziektebestrijding.

09:45   Plenaire sessie: Wim Pelgrim
   

Wim Pelgrim is waarnemend CVO (Chief Veterinary Officer) en heeft jaren voor de OIE World Organisation for Animal Health (World Organisation for Animal Health) (de wereldorganisatie voor diergezondheid) gewerkt. In samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt hij aan het opzetten van een projectmatige en internationaal gerichte beleidsaanpak voor zoönosen. Hij vertelt over deze internationale beleidsaanpak en over de samenwerking met de OIE." 

     
10:20   Pauze
     
10:30   Plenaire sessie 2: Henk Jan Ormel
    Vanaf 2012 werkt Henk Jan Ormel bij de FAO Food and Agriculture Organization (Food and Agriculture Organization) (Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties). Hij is daar onder andere werkzaam als een van de coördinatoren van de FAO-werkgroep voor antimicrobiële resistentie ( AMR Antimicrobial Resistance (Antimicrobial Resistance)) en hij is secretaris van de Tripartite. De Tripartite is een samenwerkingsverband tussen de FAO, WHO en OIE op het gebied van preventie, detectie, beoordeling en bestrijding van infectieziekten. Ook coördineert hij FAO-activiteiten in de Global Health Security Agenda en de Joint External Evaluations (JEE) van de WHO International Health Regulations ( IHR International Health Regulations (International Health Regulations)).
     
11.00   Plenaire discussie onder leiding van Roel Coutinho
     
11.45   Conclusie
     
12:00   Afsluiting webinar

 

Doelgroep

Geïnteresseerden in zoönosen en One Health, zoals GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-artsen, milieudeskundigen/ecologen, dierenartsen, infectieziektedeskundigen, bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten, huisartsen, verpleegkundigen, onderzoekers, beleidsmedewerkers, planologen, epidemiologen, biologen enzovoorts.