Ook de gezondheidszorg wordt geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering op de gezondheid. Daarnaast draagt de zorgsector zelf bij aan milieueffecten en klimaatverandering. Zij is namelijk ook van de vervuilers. Het tegengaan van klimaat- en milieueffecten is daarom ook in het belang van de zorgsector. Met de in oktober 2018 ondertekende Green Deal Duurzame Zorg 2.0 zetten zorgorganisaties zich samen met partners in om het verduurzamen van de zorg te versnellen. 

Het verduurzamen van de zorg kent vier speerpunten: 

  1. CO2carbon dioxide emissie in de zorgsector verminderen.
  2. Circulair werken bevorderen.
  3. Medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater terugdringen.
  4. Creëren van gezondheid bevorderende leefomgeving in en buiten zorginstellingen.

Ontwikkelingen

De brancheorganisaties voor curatieve zorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg en hun individuele leden namen in 2018 het initiatief tot het sluiten van deze Green Deal “Duurzame zorg voor een gezonde toekomst”. Dit was een vervolg op de 1e Green Deal Duurzame Zorg uit 2015. Patiënten, bewoners en de betreffende (zorg)professionals spelen bij de verduurzaming een cruciale rol. Lokale en landelijke overheden, kennisinstellingen, zorgverzekeraars en andere financiële instellingen maar ook leveranciers helpen bij het groener maken van de zorg. 

Rol van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

Voor de Green Deal Duurzame Zorg werkt het RIVM aan het verbinden van kennis over gezondheidsbevordering, duurzame voeding en gebouwen en omgevingen die de gezondheid van patiënten, cliënten en medewerkers bevorderen (gezondmakende omgevingen). De wetenschappelijke bewijzen voor deze gezondmakende zorgomgevingen worden in kaart gebracht en gecombineerd met inspirerende voorbeelden uit de Nederlandse zorgpraktijk. Het RIVM faciliteert met deze kennis het samen leren en creëren van versnelde duurzaamheid in de zorgsector. Tips kunt u mailen naar duurzamezorg@rivm.nl. Inspiratie deelt het RIVM onder andere via het twitteraccount @duurzamezorg

In de periode 2019-2020 ontwikkelt het RIVM wat werkt dossiers voor de curatieve zorg en de langdurige zorg gericht op gezonde voedingsinterventies en omgevingsinterventies. Het RIVM gaat maatregelen en interventies gericht op gezondmakende zorgomgevingen ook op kwaliteit en impact beoordelen via het erkenningstraject

Het RIVM werkt ook aan andere duurzaamheidsthema’s zoals circulaire economie, geneesmiddelen in het milieu en het meten van duurzaamheid. Ook deze expertise is bruikbaar bij het verduurzamen van de zorg.
 

Publicatie

Gezondheidsbevorderende zorgomgeving - een beknopte verkenning

Gezondheidsbevorderende zorgomgeving - een beknopte verkenning