Informatiemateriaal over kinderwens, zwangerschap en werk. Het ondersteunt (communicatie)professionals en werkgevers op het gebied van publiekscommunicatie over kinderwens, zwangerschap en werk.

Het materiaal is ontwikkeld door het RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek en het Erfocentrum in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in nauwe samenwerking met betrokken partijen uit het veld. Deze waren vertegenwoordigd in een  werkgroep.

Doel

Deze pagina bevat voorlichtingsproducten voor publiek over Kinderwens, zwangerschap en werk. Professionals kunnen deze producten gebruiken om hun publiekscommunicatie over dit thema efficiënt, consistent en volgens de laatste inzichten in te vullen.

Doelgroep

De voorlichtingsproducten kunnen gebruikt worden door bijvoorbeeld bedrijfsartsen, werkgevers, verloskundigen, gynaecologen, huisartsen en (public health) professionals die voorlichting geven over kinderwens, zwangerschap en werk.

Voor professionals zijn ook een Informatiekompas, een poster en banners beschikbaar.

Materialen

Elk middel is beschikbaar in pdf of platte tekst. De platte teksten zijn geschikt voor bijvoorbeeld Vragen & Antwoorden, een folder, website en persbericht.

Actualisatie informatiemateriaal

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM zorgt voor het actueel houden van de voorlichtingsproducten in de toolkit in nauwe samenwerking met de volgende partijen:

  • Nederland Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie ( NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie))
  • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen ( KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen))
  • Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties ( VSOP Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patientenorganisaties (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patientenorganisaties))
  • Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde ( NVAB Wetenschappelijke vereniging van bedrijfsartsen (Wetenschappelijke vereniging van bedrijfsartsen))
  • Centrum Gezondheidsbescherming RIVM (RIVM/ GZB Gezondheidsbescherming (Gezondheidsbescherming))
  • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid