RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meten voor een gezonde stad

In het kader van het programma Slimme en Gezonde Stad, een samenwerking van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, gemeenten en kennisinstellingen, heeft het RIVM de brochure 'Meten voor een gezonde stad; Citizen Science en luchtkwaliteit' opgesteld. In de brochure wordt ingegaan op de wijze waarop met (goedkope) sensoren luchtkwaliteit kan worden gemeten, door overheden maar ook door burgers zelf. Hierbij wordt stilgestaan bij de gezondheidkundige relevantie van stoffen, de in Nederland voorkomende concentratieniveaus en de mogelijkheden die goedkope sensoren momenteel bieden.

 

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Meten voor een gezonde stad

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu