Onderzoek gezondheidsrisico’s ultrafijn stof rond Schiphol

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft het RIVM gevraagd onderzoek te doen naar ultrafijn stof rondom de luchthaven Schiphol. Er wordt gekeken naar de blootstelling van omwonenden en het effect hiervan op hun gezondheid. Het onderzoeksprogramma duurt vier jaar tot medio 2021.

Er is weinig bekend over de effecten van ultrafijnstof. Aangenomen wordt dat het inademen van ultrafijn stof schadelijk is voor de gezondheid. Of en in welke mate de verhoogde concentraties ultrafijn stof in de omgeving van Schiphol schadelijk zijn voor de gezondheid van omwonenden is nog niet duidelijk. 

Zowel de effecten van kortdurende als langdurige blootstelling worden meegenomen. Ook vergelijken we de effecten van ultrafijn stof van luchtvaart met die van ultrafijn stof afkomstig van andere bronnen (met name wegverkeer).

Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen: Studie  basisschoolkinderen, Studie  volwassenen, Studie  lange termijn effecten en Meten & rekenen.

Studie schoolkindereb

Studie volwassenen

     

 

 

 

 

 


          Studie Schoolkinderen                                  Studie Volwassenen

 

Lange termijn

Meten en rekenen

     

 

 

 

 

 

 

         Studie lange termijn                                            Meten & rekenen

Het RIVM voert het onderzoek uit in samenwerking met verschillende onderzoeksinstituten, zoals ECN, IRAS en AMC. Schiphol Group en plaatselijke GGD’en werken aan dit onderzoek mee.  Bij het onderzoek wordt onder ander de Omgevingsraad Schiphol  betrokken, waarin verschillende belanghebbenden uit de regio zijn vertegenwoordigd.

 

Home / Onderwerpen / F / Fijnstof / Ultrafijn stof / Onderzoek gezondheidsrisico’s ultrafijn stof rond Schiphol

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu