PIENTER-onderzoek

Zijn wij in Nederland goed genoeg beschermd tegen infectieziekten? Hebben wij voldoende afweerstoffen in ons bloed? Of kunnen epidemieën een kans krijgen? Om daar achter te komen wordt in 2016/2017 een landelijk onderzoek naar onze afweer tegen bepaalde infectieziekten gedaan. Wij vragen hiervoor de medewerking van vele inwoners van Nederland.

Waarom dit onderzoek?

Vroeger stierven er veel mensen aan infectieziekten. Tegenwoordig komen ziekten als difterie, tetanus, polio, mazelen, hersenvliesontsteking en rodehond gelukkig veel minder voor. Dit komt door een grotere  welvaart en betere hygiëne, én doordat er nu tegen deze ziekten inentingen, oftewel vaccinaties,  mogelijk zijn.Sinds de jaren ’50 kan elk kind in Nederland worden ingeënt tegen een aantal belangrijke infectieziekten. Dit is het Rijksvaccinatieprogramma. Ongeveer 95% van de bevolking doet aan dit vaccinatieprogramma mee. Vaccinatie beschermt de gevaccineerde persoon tegen het krijgen van de betreffende ziekten. Bovendien voorkómt vaccinatie verspreiding van ziekten als er genoeg mensen beschermd zijn. Als minder mensen beschermd zijn, wordt de kans op epidemieën groter. Om infectieziekten onder controle te houden is het noodzakelijk waakzaam te blijven. Daarom is het belangrijk te weten hoe goed de bescherming van de Nederlandse bevolking is, zowel bij jonge als bij oudere mensen, ziek of gezond, gevaccineerd of niet-gevaccineerd.

Wie kan er mee doen?

Dit onderzoek vindt plaats in 48 verschillende gemeenten in Nederland. Wij hebben een steekproef genomen uit het bevolkingsregister van deze gemeenten van in totaal ruim 26.000 inwoners tussen 0 en 89 jaar oud. Al deze mensen worden persoonlijk uitgenodigd. Alleen als u een persoonlijke uitnodigingsbrief en een informatiefolder over het PIENTER-onderzoek hebt gekregen kunt u meedoen. Deelname aan het PIENTER-onderzoek is geheel vrijwillig. Per gemeente worden enkele spreekuren gepland.

Wie voert het onderzoek uit?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uit Bilthoven voert op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en in samenwerking met de regionale GGD’en, het PIENTER-onderzoek uit. Iedere 10 jaar doen we dit grote landelijke onderzoek. Hierdoor zien we de veranderingen in de bescherming die in de loop van de tijd kunnen optreden. Dit is de derde keer dat het PIENTER-onderzoek georganiseerd wordt. PIENTER staat voor: ‘Peiling Immunisatie Effect Nederland Ter Evaluatie van het Rijksvaccinatieprogramma’. Het PIENTER-onderzoek wordt uitgevoerd tussen februari 2016 en december 2017.

Dit onderzoek is goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) Noord-Holland.

Home / Onderwerpen / P / PIENTER-onderzoek

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu