Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)

In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) lees je over de omvang van ziekte en gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg in Nederland.

Campagnebeeld

Lees de VTV-2014 online

De zesde uitgave van de VTV 'Een gezonder Nederland' is op 24 juni 2014 verschenen in de vorm van een website. Ga direct naar http://www.eengezondernederland.nl/.

Volksgezondheid nu en in de toekomst

De VTV geeft antwoord op veel vragen. Hoe staat het met de levensverwachting in Nederland? Welke ziekten komen veel voor? En welke zullen dat in de toekomst zijn? Hoe gezond leven Nederlanders? Welke kansen zijn er om de volksgezondheid te verbeteren? Hoe ontwikkelen de zorgkosten zich? Hoe verhoudt de Nederlandse volksgezondheid zich tot die van andere EU-landen?

Uitgaven

De VTV verschijnt iedere vier jaar. De eerste uitgave is van 1993, de meest recente verscheen in 2014. Inmiddels zijn er zes VTV's verschenen:

 • 1993: De gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking in de periode 1950-2010
 • 1997: De som der delen
 1. Themadeel I: De gezondheidstoestand - een actualisering (pdf; 11,5 MB)
 2. Themadeel II: Gezondheidsverschillen (pdf; 2,6 MB)
 3. Themadeel III: Gezondheid en levensverwachting (pdf; 1,0 MB)
 4. Themadeel IV: Effecten van preventie (pdf; 2,5 MB)
 5. Themadeel V: Effecten van zorg (pdf; 750 KB)
 6. Themadeel VI: Zorgbehoefte en zorggebruik (pdf; 592 KB)
 7. Themadeel VII: Gezondheid en zorg in de toekomst (pdf; 700 KB)
   
 1. Themadeel: Tijd en Toekomst
 2. Themadeel: Gezondheid en determinanten
 3. Themadeel: Effecten van preventie
 4. Themadeel: Maatschappelijke baten
 5. Themadeel: Nederlanders aan het woord over gezondheid en gezond leven
   
 • 2014: Een gezonder Nederland

Lees het samenvattend rapport van de zesde VTV op de website http://www.eengezondernederland.nl/.
De totstandkoming van het samenvattend rapport en de vier themarapporten kunt u nalezen op http://www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl/.

De VTV is een product van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het RIVM werkt nauw samen met gerenommeerde onderzoekers en instituten in Nederland voor de totstandkoming van de VTV.

Pdf VTV

Home / Onderwerpen / V / Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu