Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)

<p>De Volksgezondheid Toekomst Verkenning (<abbr title="Volksgezondheid Toekomst Verkenning">VTV</abbr>) geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven op het gebied van ziekte en gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg in Nederland.</p>

""

Een strategische verkenning van volksgezondheid in de toekomst

De VTV verkent de toekomst. Dat doet de VTV aan de hand van vragen zoals: Hoe oud worden we in de toekomst? Welke aandoeningen komen dan veel voor? Hoe gezond leven we in de toekomst? Hoe ontwikkelen de zorgkosten zich? Kortom: wat komt er op ons af in het domein volksgezondheid en zorg? En wat betekent dat voor beleid en praktijk?

De VTV-2018

De VTV verschijnt iedere vier jaar. De eerste editie is uit 1993. De volgende VTV verschijnt in 2018. Anders dan bij voorgaande VTV’s zal de VTV-2018 zich volledig op de toekomst richten. De VTV-2018 bestaat uit verschillende onderdelen, die voor een groot deel al in 2017 zullen worden gepubliceerd:

  • Trendscenario
  • Magazine 25 jaar VTV
  • Thematische verkenning Technologie van de toekomst
  • Thematische verkenning Brede determinanten van gezondheid
  • Thematische verkenning Zorgvragers van de toekomst
  • Integratieve eindrapportage

Het Trendscenario en het magazine 25 jaar VTV worden in juni 2017 verwacht, en de drie thematische verkenningen in de tweede helft van het jaar. De integratieve eindrapportage verschijnt in 2018.

Home / Onderwerpen / V / Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu