Werkgroep Infectie Preventie (WIP)

De WIP, opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG) en de Vereniging voor Infectieziekten (VIZ), heeft sinds 1988 voornamelijk  nationale richtlijnen voor infectiepreventie uitgebracht voor zorginstellingen. Ook beantwoordde de WIP infectiepreventievragen uit het veld. Begin 2017 zijn alle activiteiten van de WIP gestaakt.


DISCLAIMER

De WIP gebruikt nog steeds de RIVM-website om gepubliceerde WIP-richtlijnen, alsook andere documenten die door de WIP zijn opgesteld met u te delen.

U dient na te gaan of richtlijnen nog up-to-date zijn. Dit betekent dat behoudens de disclaimer die is vermeld op de WIP-richtlijnen waarvan de geplande revisiedatum al is verlopen, ook andere WIP-richtlijnen mogelijk op onderdelen niet meer up-to-date zullen zijn, of dat op afzienbare termijn zullen worden. Het is onbekend of de IGZ de WIP-richtlijnen blijft gebruiken in haar toetsingskader.
Deze website wordt niet meer onderhouden en contact met de WIP is niet meer mogelijk.


Er wordt door de genoemde verenigingen met stakeholders zoals ziekenhuizen en medisch specialisten, RIVM en Ministerie van VWS gezamenlijk gewerkt aan een nieuwe structuur voor het ontwikkelen en implementeren van nationale richtlijnen infectiepreventie in de gezondheidszorg. 


Nieuws

Er worden geen nieuwsberichten meer geplaatst

Home / Onderwerpen / W / Werkgroep Infectie Preventie (WIP)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu