Factsheet Screening op α-adducin Gly460Trp-variant bij hypertensiepatiënten

Screening op α-adducin Gly460Trp-variant bij hypertensiepatiënten (van Gils et al., 2009) Voor literatuurreferenties zie rapport

Het gezondheidsprobleem

Bij een volwassene is er sprake van een verhoogde bloeddruk bij een bovendruk (systolische bloeddruk) van 140 mmHG of hoger, en/of een onderdruk (diastolische bloeddruk) van 90 mmHg of hoger, en/of het gebruik van bloedverlagende medicatie (van Leent-Loenen, 2008a; CBO, 2006). Bij een verhoogde bloeddruk is vooral het risico op beroerte, coronaire hartziekten en hartfalen verhoogd. Een verhoogde bloeddruk kan ook nieraandoeningen veroorzaken, terwijl omgekeerd nierfunctiestoornissen een oorzaak kunnen zijn van een hoge bloeddruk (Verschuren et al., 2008a). In de periode 2003-2007 had naar schatting 42 à 51 % van de volwassen Nederlanders (35-70 jaar) een verhoogde bloeddruk (Verschuren et al., 2008d). Bij mensen met de Gly460Trp-variant van het alpha-adducingen is er sprake van een verhoogde natriumreabsorptie in de nier en is een verband aangetoond met het bloeddrukniveau en het risico op verhoogde bloeddruk. Er zijn verschillende middelen waarmee hypertensie bestreden kan worden. Eén hiervan is een antidiureticum ('plaspil'). Bij mensen met deze genvariant is er een voorkeur voor een diureticum (van Rijn et al., 2006; Province et al., 2000; Li et al., 2005a; Bianchi et al., 2005; Zafarmand et al., 2008).

Huidig beleid

Er wordt in Nederland niet gescreend op de alpha-adducin Gly460Trp-variant bij mensen met een verhoogde bloeddruk.

Interventie

Het screenen op de alpha-adducin Gly460Trp-variant bij mensen met hypertensie en het geven van het meest geschikte antihypertensivum voor deze groep patiënten, namelijk een diureticum. Het screenen gebeurt door DNA-onderzoek van afgenomen bloed.

Effectiviteit

In een 'population-based case-control'-studie toonden Psaty et al. aan dat bij dragers van de alpha-adducin Gly460Trp-variant, diuretische therapie leidde tot een verminderd risico op een myocardinfarct of hersenbloeding vergeleken met andere antihypertensiva, OR 0,49 (95 % BI: 0,32-0,77) (Psaty et al., 2002).

Kosteneffectiviteit

In een economische evaluatie lieten Meckley et al. zien dat het screenen op de alpha-adducin Gly460Trp-variant leidde tot een toename van QALY's en een afname van kosten. Derhalve is de conclusie dat het identificeren van dragers van de alpha-adducin Gly460Trp-variant zeer nuttig is, omdat deze groep aantoonbaar veel profijt heeft van de diuretische therapie. In de multivariate sensitiviteitsanalyse was screening in 95 % van de gevallen kostenbesparend (Meckley & Veenstra, 2006).

Home / Onderwerpen / K / Kosteneffectiviteit van preventie / Economische evaluaties / Factsheet Screening op α-adducin Gly460Trp-variant bij hypertensiepatiënten

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu