Doorlichtingsrapport agentschap RIVM

Rapport over de doorlichting van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): het geven van inzicht in het functioneren van het RIVM in het licht van de Regeling agentschappen op de gebieden governance, financieel beheer en doelmatigheidsbevordering.

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

Doorlichtingsrapport agentschap RIVM 06 januari 2014, PDF | 455kB

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu