Nieuws

Luchtkwaliteit licht verbeterd in 2019

Het RIVM maakt elk jaar overzichtskaarten van de luchtverontreiniging en stikstofdepositie in Nederland. Uit de nieuwe kaarten blijkt dat de lucht boven ons land in 2019 lagere concentraties stikstofdioxide en fijnstof bevatte dan in 2018.

19-10-2020 | 10:00
Vrouwen op een trap

Coronamaatregelen: draagvlak blijft hoog, ondanks zorgen

Met de snelle toename van infecties schatten mensen de kans om zelf besmet te raken hoger in dan 6 weken eerder (was 10%, nu 18%). De gevoelsmatige dreiging van het nieuwe coronavirus komt weer op het niveau van april 2020.

16-10-2020 | 11:00
Meer nieuws

Uitgelichte onderwerpen

22 weken prik

22 wekenprik
(rijksvaccinatieprogramma.nl)

Griep en griepprik

Man in bed met griep

Griep en griepprik

Bevolkingsonderzoeken en screeningen

bevolkingsonderzoek darmkanker paarse envelop

Bevolkingsonderzoeken en screeningen

Tekenbeten

Tekenbeten

Stikstof

landschap met lanbouwgrond en bebouwing op de achtergrond

Stikstof

Eikenprocessierups

Eikenprocessierups