Prof. dr. ir. E. (Erik) Lebret

Prof. dr. ir. Erik Lebret (1953) is chief science officer "integrated risk assessment" bij het RIVM. Daarnaast is hij als bijzonder hoogleraar verbonden aan het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht.

"Het inschatten van risico's is zeer complex. En dat geldt ook voor het beperken van die risico's. Want simpele oplossingen werken niet goed bij complexe risicoproblemen. Beleidsmakers en belanghebbenden ondersteunen met wetenschappelijk kennis bij het vinden van de beste oplossingen, dat is waar mijn werk om draait."

foto van Erik Lebret


Erik Lebret studeerde milieuhygiëne aan de Landbouwhogeschool Wageningen (tegenwoordig Wageningen UR). Vervolgens promoveerde hij op luchtverontreiniging in Nederlandse woningen (1985, Landbouwhogeschool Wageningen). Na zijn promotie was hij visiting research associate aan de Harvard School of Public Health met een stipendium van ZWO (nu NWO).

In 1987 trad hij in dienst bij het RIVM waar hij begon met onderzoek naar de gezondheidseffecten van luchtverontreinig/smog episodes. Hij was actief betrokken bij het ontstaan van "Zorgen voor Morgen" (1988), de daarop volgende Milieuverkenning en –balansen, en bij het Europese equivalent "Concern for Europe’s Tomorrow" (1994). Hij startte de Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol in opdracht van de ministeries van VROM, VWS en V&W, en was lid van de Stuurgroep van de Gezondheidsmonitoring Getroffenen Vuurwerkramp Enschede.

Erik Lebret was principal investigator in een aantal Europese onderzoeken (EU-kaderprogramma's) en was teamleider van een consortium dat in zes Midden- en Oost-Europese landen onderzoek deed naar de luchtwegeffecten van luchtverontreiniging bij kinderen.

Naast zijn werk bij het RIVM neemt hij regelmatig deel aan nationale en internationale expert- en adviescommissies voor onder andere de Gezondheidsraad, Wereldgezondheidsorganisatie, en enkele buitenlandse expertcommissie waaronder enkele voor de US EPA. Hij was president van de International Society of Exposure Sciences (ISES) en associate editor van het Journal of Exposure Sciences and Environmental Epidemiology.

In 1997 werd hij hoofd van het Laboratorium voor Blootstellingsonderzoek waaruit het latere Centrum voor Milieu-Gezondheid Onderzoek voortkwam. Na tien jaar lijnmanagement trad hij in 2007 terug als centrumhoofd om zich meer op onderzoek en inhoudelijke advisering te kunnen richten. In dat jaar werd hij benoemd tot hoogleraar Environmental Health Impact Assessment bij het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS Universiteit Utrecht). Ook werd hij dat jaar voorzitter van het Wetenschapsforum van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden.

Expertise

  • Milieu-epidemiologie
  • Blootstellingsonderzoek
  • Environmental Health Impact Assessment
  • Integrated Risk Assessment
  • Gezondheidsonderzoek na rampen

Contact

 

Gerelateerde informatie

Home / Over RIVM / Kennis en kunde / Experts en expertise / Prof. dr. ir. E. (Erik) Lebret

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu