Dr. E. (Elisa) BenincĂ 

Het huidige onderzoek van Elisa Benincà richt zich op zoonoses, infectieziektes die van dieren naar mensen worden overdragen, zoals bijvoorbeeld Q-koorts of vogelgriep.
Het hoofddoel van haar onderzoek is om transmissiemodellen te ontwikkelen van de dynamica van ziekteverwekkers in de veehouderij en de mens in Nederland. Deze modellen worden daarna ingezet om gezondheid risicoanalyses te ondersteunen.

foto van Elisa Beninc?


Achtergrond

Elisa Benincà promoveerde in Theoretische Ecologie aan de Universiteit van Wageningen (2010). Ze analyseerde daarin de dynamica van plankton populaties aan de hand van wiskundige modellen en tijd serie analyses. Daarna werkte zij als postdoc aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij modellen ontwikkelde om de dynamica van bentische gemeenschappen te begrijpen. In 2015 trad ze in dienst bij het Centrum voor Infectieziektebestrijding bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Contact

Home / Over RIVM / Kennis en kunde / Experts en expertise / Dr. E. (Elisa) Benincà

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu