Dr. P. F.M. (Peter) Teunis

Peter Teunis (1952) is senior wetenschappelijk adviseur bij het Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

foto van Peter Teunis


Peter Teunis studeerde eerst Technische Natuurkunde aan de HTS en de TH te Eindhoven. Daarna ging hij Biologie studeren aan de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde op het onderwerp “Statistische analyse van puntprocessen in de- en regenererende zintuigorganen” (1990).

In 1993 kwam Peter Teunis bij het RIVM werken, aanvankelijk als onderzoeksmedewerker bij het voormalige Laboratorium voor Water en Levensmiddelenmicrobiologie. Vanaf 1997 kreeg hij een functie als adviseur wiskundige modellering en statistiek bij een centrale afdeling voor methodologische ondersteuning. Vanaf 2007 werkte hij als senior epidemioloog/biostatisticus bij het Centrum Infectieziektebestrijding. Sinds 2015 vervult hij zijn huidige functie, senior wetenschappelijk adviseur bij het Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie.

Peter Teunis’ werk omvat onder meer de analyse van serologische gegevens met hiërarchische dynamische modellen, analyse van tijdreeksen van microbiologische data, spatiële analyse van infectieziektendata, en analyse van transmissienetwerken. Sinds 2007 heeft hij een aanstelling als visiting professor bij de Rollins School of Public Health, Emory University, Atlanta, GA, USA.

Als extern adviseur adviseerde hij onder meer bij het ontwerpen van een nieuw statistisch instrumentarium voor validatie van drinkwaterzuiveringsprocessen, bij onderzoeksmethoden voor risicoschatting voor ILSI (International Life Sciences Institute), en bij dosis-responsanalyse voor pathogene micro-organismen voor de WHO.
 
Expertise

  • Biostatistiek
  • Microbiologische risicoschatting
  • Wiskundige modellering

Contact
 

 

Home / Over RIVM / Kennis en kunde / Experts en expertise / Dr. P. F.M. (Peter) Teunis

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu