em. prof. dr. A.N. (André) van der Zande

em. prof. dr. André van der Zande (1952) is directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Deze functie bekleedt hij sinds 1 januari 2011.

"De zorg voor morgen begint vandaag!"

foto van Andr? van der Zande


André van der Zande studeerde biologie aan de Rijksuniversiteit Leiden, en studeerde in 1976 cum laude af. In 1984 promoveerde hij aan dezelfde universiteit op het spanningsveld tussen recreatie en vogelbescherming.

Vanaf 1986 gaf hij leiding aan diverse grote kennisinstellingen in Wageningen, waaronder Alterra. Daarnaast was hij parttime Belvedère-hoogleraar Ruimtelijke planning en cultuurhistorie aan de Wageningen Universiteit (2005-2009).

In 2002 maakte André Van der Zande de overstap naar het voormalig ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Tot 2007 was hij bij LNV directeur-generaal en verantwoordelijk voor onder andere het plattelandsbeleid, natuur en biodiversiteit, mestbeleid en algemeen milieubeleid. In 2007 werd hij daar secretaris-generaal tot aan de fusie van LNV met het ministerie van Economische Zaken.

Vanaf 1 januari 2011 is Van der Zande directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Contact

 

Home / Over RIVM / Kennis en kunde / Experts en expertise / em. prof. dr. A.N. (André) van der Zande

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu