Strategisch Programma RIVM

Het RIVM streeft op diverse manieren naar vernieuwing. Zo voert het RIVM projecten uit in het kader van het zogeheten Strategisch Programma RIVM. Met SPR doen we meer dan de directe vragen van opdrachtgevers beantwoorden. We bereiden ons voor om antwoord te geven op de vragen die 'morgen' gesteld gaan worden.

Strategisch Programma RIVM (SPR)

Nieuwe problemen op het gebied van volksgezondheid en milieu vragen om een antwoord. Technologische vernieuwingen bieden ons hierbij nieuwe mogelijkheden. We innoveren en vergaren nieuwe kennis, waardoor we met SPR onderwerpen kunnen onderzoeken waarvan het RIVM ziet dat die nu én in de toekomst een grote maatschappelijke relevantie hebben. Daarmee willen we niet alleen nu, maar ook in de toekomst bijdragen aan het verbeteren van de volksgezondheid en leefomgeving in Nederland.

Het RIVM identificeert elke vier jaar inhoudelijke thema’s (speerpunten), zodat de inhoudelijke focus goed blijft aansluiten bij trends in de samenleving en de wetenschap. RIVM'ers kunnen projectvoorstellen indienen voor deze speerpunten.

SPR 2015-2018

Het Strategisch Programma RIVM (SPR) 2015-2018 omvat nieuwe speerpunten en nieuwe projecten voor onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling.

Resultaten Strategisch Programma RIVM 2011–2014

De ronde 2011-2014 van het Strategisch Onderzoek RIVM (SOR) blijkt bij grondige evaluatie succesvol en innovatief. In totaal 107 projecten resulteerden in promoties, databases en honderden publicaties: resultaten met hoge wetenschappelijke en maatschappelijke impact.

Burgerparticipatie en innovatie

Het rapport ‘Evaluatie Strategisch Onderzoek RIVM 2011-2014’ beschrijft welke inhoudelijke doelen zijn gehaald, zoals nieuwe kennis over gezond ouder worden, het gebruik van nieuwe technologie voor de leefomgeving en de volksgezondheid en de ontwikkeling van nieuwe modellen om gezondheidsrisico’s en risico’s voor de leefomgeving te beoordelen. Voorbeelden van innovatie zijn de tekenapp en iSPEX. Met de tekenapp zijn teken te herkennen, leer je ze te verwijderen en kun je een gevonden teek melden. iSPEX is een nieuwe techniek om fijnstof te meten met behulp van een iPhone. In beide projecten was de interactie met de burger (citizen science) een belangrijk facet.

De resultaten per speerpunt
 

Home / Over RIVM / Kennis en kunde / Strategisch Programma RIVM

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu