Screening van migranten op hepatitis B en C

Projectleider: Dr. S.J.M. Hahné
Uitvoering: 2011-2014

Aanleiding en doel

Hepatitis B (HBV) en hepatitis C (HBC) zijn twee vormen van chronische geelzucht. Ze komen in Europa relatief veel voor bij migranten uit niet-Europese landen. Aangezien vroegtijdige behandeling van de ziekten een ernstig verloop, waaronder leverkanker én verspreiding, kan voorkomen, is het belangrijk dat de ziekte zo vroeg mogelijk wordt ontdekt. Behandeling met antivirale middelen is dan effectief. Er is echter in Nederland nog geen beleid voor screening van migranten op HBV en HCV

Resultaten en betekenis

Binnen dit SOR-project is vanuit het RIVM meegewerkt aan een Europees project (EUhepscreen), dat de voorwaarden onderzoekt voor succesvolle implementatie van migrantenscreening op HBV en HCV. In een aantal landen zijn pilots gedaan, met verschillende methoden van aanpak. Zo werd er in Schotland gescreend bij nieuw gearriveerde studenten uit risicolanden. In een andere pilot in Schotland werd aan medewerkers van lokale bedrijven waar veel migranten werken de mogelijkheid geboden om op vertrouwelijke basis gescreend te worden. In Londen werden migranten benaderd via de huisarts. In Hongarije werden deelnemende vrouwen aan een bestaande prenatale screening voor hepatitis B gevraagd om zich ook op hepatitis C te laten testen.

Het belangrijkste resultaat van dit project was dat screeningsprogramma’s voor migranten uitvoerbaar zijn en in de meeste gevallen voldoende respons geven. Het onderzoek heeft inzicht opgeleverd in hoe de verschillende methoden om migranten te bereiken variëren in het aantal deelnemers dat gescreend werd, de kosten van het programma en de kosten per gescreende persoon.

Er is een website (www.hepscreen.eu) ontwikkeld met informatie die regionale gezondheidsinstituten, zoals GGD’en, kunnen gebruiken om screening op hepatitis te implementeren. De informatie is uiteraard ook belangrijk voor beleidsmakers van de Europese landen. In Nederland werkt de Gezondheidsraad aan een advies over de invoering van screening op hepatitis bij migranten.

Samenwerking

Het SOR-project is onderdeel van het Europese project EUhepscreen, waarin 6 Europese landen deelnemen, waaronder Groot-Brittannië, Duitsland, Italië, Spanje en Hongarije. Trekker van het project was Nederland, Erasmus Medisch Centrum. Verder is samengewerkt met het European Centre for Disease Control (ECDC, Stockholm).

Meer informatie

www.hepscreen.eu

 

Home / Over RIVM / Kennis en kunde / Strategisch Programma RIVM / Screening van migranten op hepatitis B en C

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu