Missie en Strategie

Al meer dan 100 jaar beschermt en bevordert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de gezondheid van de bevolking en de kwaliteit van het leefmilieu.

Ooit, in 1909, begon het RIVM met een kleine groep onderzoekers die cholera en andere ernstige ziektes bestreed. Levens redden was hun belangrijkste drijfveer.

Intussen zijn we uitgegroeid tot een kennisinstituut dat midden in de maatschappij staat. Als betrouwbare adviseur voorzien we de overheid van onafhankelijke kennis op het gebied van gezondheid en milieu. Het gaat daarbij om vraagstukken rondom infectieziekten, vaccinaties, bevolkingsonderzoeken, leefstijl, voeding, geneesmiddelen, milieu, duurzaamheid en veiligheid. Dat doen we via onderzoek, advies, regie of uitvoering. De "Routekaart RIVM2020" schetst onze strategische agenda.

Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk ministeries, inspecties en internationale organisaties, zoals de Europese Unie en de Verenigde Naties. Daarnaast hebben we veel nationale en internationale partners en we bouwen aan nieuwe netwerken en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. In Nederland werken we onder andere samen met TNO, NIVEL, KNMI en diverse universiteiten.

Door samen te werken bundelen we onze krachten en ontwikkelen we nieuwe kennis en kunde. Zodat we bestuur en samenleving met raad en daad ter zijde kunnen blijven staan in het streven naar een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Nu en in de toekomst.

RIVM. De zorg voor morgen begint vandaag

 

Gerelateerde informatie

Home / Over RIVM / Missie en Strategie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu