Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding

De landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) coördineert zowel de bestrijding van infectieziekten in Nederland als de daarmee samenhangende communicatie om op landelijk en regionaal niveau adequaat en snel te kunnen handelen.

Bij een uitbraak van infectieziekten is de LCI verantwoordelijk voor (1) de inhoudelijke advisering van overheid en professionals over hoe deze uitbraak het beste kan worden bestreden en (2) voor de implementatie van het landelijke beleid. De LCI draagt bij aan het onderhoud en de inrichting van het professionele bestrijdingsnetwerk bestaande uit onder meer deskundigen van GGD’en en zorginstellingen, alsmede eerstelijnszorg- en arboprofessionals. Daarnaast is het centrum verantwoordelijk voor de medisch-inhoudelijke aansturing van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en voor de uitvoering van de medisch-inhoudelijke aspecten van de hielprikscreening bij pasgeboren baby’s (NHS) en de screening van zwangeren (PSIE).
 

Expertisevelden van LCI

  • Preventie en bestrijding van infectieziekte-uitbraken
  • Ontwikkeling van richtlijnen voor de bestrijding van infectieziekten
  • Versterking bestrijdingsnetwerk

De LCI staat onder leiding van mw.  prof.dr. A. (Aura) Timen, arts M&G.
 

Bereikbaarheid

GGD-artsen- en sociaal verpleegkundigen infectieziektebestrijding kunnen met vragen over de LCI-richtlijnen of over een infectieziekte in hun regio 24/7 bellen met de LCI, (030) 274 70 00. Buiten kantooruren brengt de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) in Utrecht de beller in contact met de arts van dienst.

Andere professionals (zoals huisartsen, medisch microbiologen, bedrijfsartsen, hygiënisten, kinderartsen en infectiologen) met vragen over infectieziekten of over de LCI-richtlijnen kunnen daarvoor contact opnemen met de GGD in hun regio. Dit geldt ook voor alle niet-professionals. Een overzicht van de GGD'en en hun bereikbaarheid staat op http://www.ggd.nl/ .

 
Contact

LCI

Contactgegevens

Telefoon

030 - 274 70 00

Telefax

030 -274 44 55

E-mail

lci@rivm.nl


 Naar de pagina Organisatie

 

Home / Over RIVM / Organisatie / Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu