Ziekteverzuim

Het gemiddelde ziekteverzuim bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is in 2010 3,6% en daarmee voortdurend onder de normstelling gebleven die door VWS wordt gehanteerd. Het verzuimpercentage is 0,2 procentpunt gedaald ten opzichte van 2009. Het RIVM blijft hierdoor ruim onder de norm van 4,1%.

ziekteverzuim


De verzuimfrequentie is met 1,4 onveranderd en ligt iets onder het niveau van het Ministerie van VWS (1,5). Het percentage frequent verzuim van de medewerkers op jaarbasis (10,4%) is gedaald ten opzichte van 2009 (12,1%) en ligt iets onder het niveau van VWS (13,9%).
 
Wanneer samengestelde verzuimperioden buiten beschouwing worden gelaten, is het percentage frequent verzuim 5,7%, wat eveneens onder het niveau ligt van VWS (8,3%) en het niveau van 2009 (6,4%).

Ten aanzien van het begeleid verzuim en het arbeidsomstandighedenspreekuur valt op dat er geen grote veranderingen zijn (5 procentpunt of meer) ten opzichte van vorig jaar. De mate waarin het verzuim samenhangt met de werksituatie is met 11% stabiel gebleven (Ministerie van VWS 11%; referentie 12%). De werkgerelateerde factoren hebben vooral te maken met mentale/psychosociale factoren. Bij 8% van de preventieve bezoeken is een werkgerelateerd probleem geconstateerd (vorige verslagperiode 10%; Ministerie van VWS 16%; referentie 17%). Ook hier hebben de werkgerelateerde problemen vooral te maken met mentale/psychosociale problemen. 


 

Home / Over RIVM / Uitgaven / Gezondheid / Ziekteverzuim

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu