Overige cijfers personeel

In 2011 was de gemiddelde leeftijd 45,9 jaar. Het gemiddelde aantal dienstjaren was 11,6. De deeltijdfactor was 89,4 procent.

Opvallend was de afname van het gemiddelde aantal dienstjaren: van 12,4 in 2010 naar 11,6 in 2011. De gemiddelde leeftijd nam in diezelfde periode toe met 0,1 jaar. Hierbij was sprake van grote verschillen tussen organisatieonderdelen.

Man-vrouwverdeling leeftijdsopbouw per leeftijdscategorie in aantallen

Geslacht

0-24 jaar

25-34 jaar

35-44 jaar

45-54 jaar

55-59 jaar

60+ jaar

Totaal

Man

3

86

190

298

122

114

813

Vrouw

 9

 133

 295

 241

 79

 33

 790

Totaal

 12

 219

 485

 539

 201

 147

 1603

Onderstaande grafiek maakt duidelijk dat het aandeel vrouwelijke medewerkers binnen het RIVM een procentuele daling laat zien vanaf 45 jaar.

man-vrouw-leeftijd  

In onderstaande grafiek is de leeftijdsopbouw van mannen en vrouwen in 2011 afgezet tegen die in 2010. Deze grafiek bevestigt dat de gemiddelde leeftijd licht is gedaald door de instroom van relatief jonge medewerkers. Ook blijkt hieruit dat de mannen binnen het instituut een hogere gemiddelde leeftijd hadden dan de vrouwen. Zij waren gemiddeld 4,8 jaar ouder dan hun vrouwelijke collega’s.

grafiek man-vrouw-leeftijd

Man-vrouwverdeling betreffende gemiddelde leeftijd, gemiddeld aantal dienstjaren en deeltijdfactor

 

Man

Vrouw

Gemiddelde leeftijd

48,3

43,5

Gemiddeld aantal dienstjaren

14,1

9,1

Deeltijdfactor in %

95,5

83,2

Binnen het RIVM functioneerde 48 procent van de vrouwen op of boven universitair niveau. Van de mannen functioneerde 58 procent op of boven universitair niveau.

Procentuele verdeling salarisschalen man/vrouw

Schaal

Man

Vrouw

1 - 4

 61%  39%

5 - 10

 46%

 54%

11 en hoger

 56%

 44%

44 procent van alle RIVM-medewerkers in salarisschaal 11 of hoger was vrouw. Hiermee was niet alleen de algemene man-vrouwverdeling goed in balans, maar ook die voor de salarisschalen 11 en hoger.

Binnen het RIVM bezetten vrouwen 41 procent van de leidinggevende posities. In de directieraad van het RIVM zat één vrouw.

Het RIVM had in 2011 23 hoogleraren in dienst.

Home / Over RIVM / Uitgaven / Personeel in kaart / Overige cijfers personeel

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu