†|†  print

Model-Then-Add : Usual intake modelling of multimodal intake distributions
[†Model-Then-Add : Berekening van de gebruikelijke inname bij multimodale innameverdelingen†]

van der Voet H, Kruisselbrink J, Boer WJ, Boon PE

26 p in English ††2014

RIVM letter report 090133001
download pdf (815Kb)††

Toon Nederlands

English Abstract
The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and Wageningen University and Research Centre (WUR) have jointly developed software to estimate the amount of chemicals ingested via the diet (Monte Carlo Risk Assessment, MCRA). Examples of such chemicals include contaminants (e.g. acrylamide, dioxins, lead) and micronutrients. To estimate the intake of these chemicals in the long run, a module called Model-Then-Add has been added to the software. The long-term intake is relevant for chemicals that exert their beneficial or adverse health effect over a long period of ingestion. The Model-Then-Add module can be used when the distribution of individual mean intakes of the chemical in a population does not display a normal statistical distribution after a logarithmic transformation. This may, for example, be the case when the chemical is present in only a limited number of foods. In such cases, the module can be used to obtain a more realistic estimation of the longterm intake.

A case study was performed to assess the long-term intake of smoke aromas, a group of chemicals that is potentially adverse at high intakes, using the Model- Then-Add module and the presently used methodology, which is known to overestimate the long-term exposure. The Model-Then-Add module resulted in lower intakes. The use of this module may thus result in less risk mitigation or environmental policy measures that need to be taken to reduce possible health risks.

To estimate the intake of chemicals via the diet using MCRA, concentrations of chemicals in foods and beverages are linked to information on the consumption of these foods during a limited number of days. In the Netherlands, food consumption data are typically obtained from the Dutch National Food Consumption Surveys (Voedselconsumptiepeiling, VCP), in which information on food consumption is collected during two days. Statistical models are necessary to assess the long-term intake of chemicals based on these data.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM heeft met de Wageningen Universiteit (WUR) software ontwikkeld waarmee kan worden berekend hoeveel chemische stoffen mensen binnenkrijgen via de voeding (Monte Carlo Risk Assessment; MCRA). Enkele voorbeelden van zulke stoffen zijn contaminanten (acrylamide, dioxine, lood) en micronutriŽnten. Om de inname op de lange termijn te kunnen berekenen, is een module aan deze software toegevoegd, Model-Then-Add. De lange termijn inname is relevant bij chemische stoffen die niet meteen maar pas na verloop van tijd een gunstig of schadelijk effect op de gezondheid kunnen veroorzaken. De Model-Then-Add-module kan worden gebruikt als de gemiddelde innameverdeling bij een groep mensen statistisch gezien geen 'normale' curve vertoont, bijvoorbeeld als de stof maar in een beperkt aantal producten voorkomt. De module kan in dergelijke gevallen een realistischere inschatting van de lange termijn inname geven.

Voor dit onderzoek is een case-study uitgewerkt naar de lange termijn inname van rookaroma's, een potentieel schadelijke groep stoffen bij hogere innamen. De inname is berekend met de Model-Then-Add-module en de huidige methodiek, waarvan bekend is dat het de lange-termijn inname overschat. Hieruit blijkt dat de inname van rookaroma's volgens de Model-Then-Addmodule lager is. Door dergelijke nauwkeurigere, lagere innamen van schadelijke stoffen zijn mogelijk minder (kostbare) maatregelen nodig om gezondheidsrisico's te verlagen, zoals lagere normen voor concentraties in producten.

Om de inname van chemische stoffen via de voeding met MCRA te berekenen, worden concentraties van stoffen in de voeding gekoppeld aan gegevens over wat mensen gedurende enkele dagen consumeren. In Nederland zijn dat de gegevens van de Voedselconsumptiepeiling (VCP), waarin informatie over de consumptie van voedingsmiddelen gedurende twee dagen wordt verzameld. Statistische modellen zijn nodig om op basis van deze gegevens in te schatten hoeveel van de chemische stoffen mensen op termijn via de voeding binnenkrijgen.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Biometris DLO Wageningen University and Research centre
( 2014-03-20 )