|   print

Veldanalyse van aldehyden in lucht. Ontwikkeling van in-situmeetmethoden
[ Field analysis of aldehydes in air ]
 
Broekman MH, Ramlal MR, Hijman WC, Berkhoff CJ, Dijkman E

43 p in Dutch   2007

RIVM rapport 609350001
download pdf (1201Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The National Institute of Health and Environment has developed a new method for the determination of the concentration of aldehydes in air. The method is suitable for fast measurements on site during environmental incidents.
Aldehydes, from which some components are gaseous, are hazardous in the air when they exceed human health limiting values. Aldehydes can be released from fires or accidents with chemicals. These organic substances are sometimes emitted from products such as chipboards (formaldehyde).
The method is applicable for the measurement of the air concentration of aldehydes on the spot. The measurement results are reported within one hour to evaluate the risk of exposure for human and environment. The RIVM is capable to inform the local authorities on the spot of the environmental incident, whereas it took several days in the past.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM heeft een methode ontwikkeld om bij milieurampen snel te kunnen meten hoeveel aldehyden er in de lucht aanwezig zijn. Aldehyden zijn stoffen die in bepaalde concentraties schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Ze kunnen bij een brand gevormd worden en vrijkomen. De vorming en verspreiding van aldehyden kan ook ontstaan bij ongelukken met bepaalde chemicalien. Te denken valt aan ongelukken bij het transport van gevaarlijke stoffen, bij opslagplaatsen met chemische stoffen of bij werkzaamheden in chemische laboratoria. Een bekende en voor mensen schadelijke aldehyde is formaldehyde.
De methode maakt het mogelijk om op locatie de concentratie aldehyden in de lucht te meten en te rapporteren. Daardoor is binnen drie kwartier bekend of er gevaar is voor mens en milieu. Op deze manier kunnen lokale overheden die bij calamiteiten bij de hulpverlening zijn betrokken snel van informatie worden voorzien. Voorheen nam een dergelijke analyse enkele dagen in beslag.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2008-11-13 )