|   print

[  ]
 
Janssen PHM ; Heuberger PSC

49 p in Dutch   1995

download pdf (2332Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
A simple method is proposed for calibrating models in ill-defined and information-poor situations, which are frequently encountered in environmental applications. The method performs an efficient scan of the parameter space, based on Monte Carlo sampling in cobination with rotations. Software has been developed, and related tools have been proposed for sensitivity analysis to reduce the number of parameters to be calibrated. The calibration method is applied for calibrating the parameters of a soil-acidification model.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een eenvoudige methode wordt voorgesteld voor het kalibreren van modellen in slecht-gedefinieerde en informatie-arme situaties, die veelvuldig worden aangetroffen bij milieu-onderzoek. De methode volvoert een efficiente zoekaktie in de parameterruimte op basis van Monte Carlo trekkingen in combinatie met rotaties. Software is ontwikkeld, en verwante gevoeligheidsanalyse-technieken zijn voorgesteld ter reductie van het aantal te kalibreren parameters. De kalibratie-methode is gebruikt voor het kalibreren van de parameters in een bodemverzuringsmodel.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1995-12-31 )