|   print

Integrated Criteria Document Fluorides
[ Basisdocument Fluoriden ]
 
Slooff W, Eerens HC, Janus JA, Ros JPM, Janssen PJCM, Knaap AGAC, Lagas P, Matthijsen AJCM, Reijnders HFR, Struijs J, van de Wiel HJ, Anzion CJM, van der Eerden LJM, Duiser JA, Hollander JCT, de Jong P, van der Woerd KF

294 p in English   1989

RIVM Rapport 758474010
download pdf (10024Kb)  
Dit rapport vormt de Engelse editie van 758474005. Bij dit rapport behoort een Appendix getiteld: Integrated Criteria Document Fluorides Effects (Republication of Addendum report no. 758474005, november 1988).  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport bevat een systematisch overzicht en een kritische evaluatie van de belangrijkste gegevens over de prioritaire stofgroep fluoriden ten behoeve van het effectgericht milieubeleid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-09-30 )