1974 - Proeven in Utrecht en Nijmegen

Nederland maakt op kleine schaal kennis met borstkankerscreening in Utrecht en Nijmegen. In deze steden starten in 1974 en 1975 twee proefbevolkingsonderzoeken.

Al in 1963 start in New York een eerste proef met borstkankerscreening. De onderzoekers vergelijken de sterfte door borstkanker onder twee groepen vrouwen. De ene groep is uitgenodigd voor de borstkankerscreening, de andere groep niet.

In de jaren ’70 en '80 volgen studies in Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Met uitzondering van twee Canadese studies zijn de resultaten veelbelovend. Zij wijzen in de richting van een beschermend effect van borstkankerscreening in de groep vrouwen van 50 jaar en ouder.

In 1974 en 1975 gaan in Utrecht en Nijmegen twee proefbevolkingsonderzoeken van start. Daaruit blijkt onder andere dat een periode van vier jaar tussen twee uitnodigingen te lang is om borstkanker goed te kunnen opsporen in een vroeg stadium. In het bevolkingsonderzoek is die periode teruggebracht naar twee jaar.
Terug naar tijdlijn

Xeromammogram Xeromammogram (afdruk op foto-achtig papier) zoals gebruikt in het DOM-project

Bron: UMC Utrecht