1987 - De voorbereidingen beginnen

De Gezondheidsraad adviseert positief over de invoering van een bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur geeft de Ziekenfondsraad opdracht om de voorbereidingen te starten.
Uit het advies van de Gezondheidsraad:
"De commissie meent dan ook dat systematische vroege opsporing ('screening') de enige doeltreffende manier is om de aanzienlijke sterfte aan deze ziekte in ons land te doen dalen. Bevolkingsonderzoek met behulp van röntgenologisch onderzoek van de borsten (mammografie) is voor dat doel de beste methode."

"Een goede samenwerking tussen screeningscentra en centra waar eventuele verdere diagnostiek en behandeling plaatsvinden is volgens de commissie een essentiële voorwaarde om het beoogde effect van bevolkingsonderzoek te kunnen bereiken."

"De commissie is van mening dat de beoordeling van de screeningsmammogrammen door twee radiodiagnosten onafhankelijk van elkaar dient plaats te vinden (zogeheten 'double reading') waardoor de opbrengst en de betrouwbaarheid (weinig overbodig vervolgonderzoek) van het bevolkingsonderzoek worden verhoogd."

"Bevolkingsonderzoek met behulp van mammografie vereist een speciale opleiding van de radiodiagnosten die ermee belast worden. Periodieke, bij voorkeur jaarlijkse nascholing is gewenst."

Bron: De vroege opsporing van borstkanker, Gezondheidsraad 15 juni 1987


Bijbehorende interview:
Pop Romijn, tot 2003 secretaris van de Coördinatiecommissie borstkankeronderzoek
Terug naar tijdlijn

Titelpagina van het rapport van de gezondheidsraad uit 1987, waarin de de gezondheidsraad positief adviseert over de invoering van een bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Brief Gezondheidsraad