1998 - De leeftijdgrens schuift op

Ook vrouwen van 70 tot en met 75 jaar krijgen voortaan een uitnodiging voor een tweejaarlijkse borstscreening. De Gezondheidsraad is voorzichtig in zijn advies. Er is namelijk nog maar weinig onderzoek gedaan naar deze doelgroep.
Waarom zijn er leeftijdsgrenzen?
De leeftijdsgrenzen van het bevolkingsonderzoek zijn altijd onderwerp van discussie geweest. Waarom wordt het onderzoek niet aangeboden aan vrouwen jonger dan 50 jaar? En waarom niet aan vrouwen die ouder zijn dan 75?

Wie stelt de leeftijdsgrenzen vast?
De Gezondheidsraad maakt een afweging tussen de voor- en nadelen van het bevolkingsonderzoek voor verschillende leeftijdsgroepen. Op basis daarvan geeft de Gezondheidsraad een advies aan de overheid over de leeftijdsgrenzen van het onderzoek. Om de paar jaar bekijkt de raad of het advies nog klopt. Er wordt namelijk veel onderzoek gedaan naar borstkanker, dat soms nieuwe inzichten oplevert.

Waarom niet voor vrouwen jonger dan 50?
De meeste vrouwen die borstkanker krijgen, zijn ouder dan 50 jaar. Vrouwen die jonger zijn, hebben vaak veel klier- en bindweefsel in de borsten. Dit weefsel is gevoeliger voor straling. Bovendien zijn röntgenfoto’s door dit weefsel vaak minder goed te beoordelen. Aan de andere kant komt borstkanker ook bij deze jongere vrouwen steeds vaker voor. In het laatste advies heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om voorlopig de leeftijdsgrenzen niet te verlagen.

Waarom niet voor vrouwen ouder dan 75?
De voordelen van het bevolkingsonderzoek wegen bij vrouwen boven de 75 jaar meestal niet op tegen de nadelen. De kans is groter dat er borstkanker wordt ontdekt waarvan een vrouw tijdens haar leven geen last heeft. Daarnaast is de kans op andere ziektes bij vrouwen boven de 75 jaar groter. De overheid nodigt daarom alle vrouwen vanaf 50 jaar uit, tot het jaar waarin ze 76 jaar worden.


Bijbehorende interview:
Bert Boer, in de jaren '90 voorzitter van de Coördinatiecommissie borstkankeronderzoek
Terug naar tijdlijn

Grafiek uit 2010 van de website van het RIVM laat de incidentie van borstkanker door de jaren heen zien, afgezet naar 5-jaars leeftijdsklassen. Borstkanker komt het meest voor bij vrouwen tussen 50 en 75 jaar (gegevens 2010).
Bron: website RIVM