2002 - Verbeteringen in het onderzoek

Vanaf de start worden de kwaliteit en de effecten van het bevolkingsonderzoek bewaakt. Dat gebeurt door twee organisaties: het LRCB en het LETB. In 2002 publiceren zij een onderzoeksrapport dat aanleiding geeft tot enkele belangrijke verbeteringen.

In 2002 verschijnt de ‘Optimalisatiestudie 1999-2001’ van het LRCB (Landelijk Referentie Centrum voor bevolkingsonderzoek naar Borstkanker) en het LETB (Landelijk Evaluatie Team voor bevolkingsonderzoek naar Borstkanker). Het LRCB ziet toe op de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek borstkanker en zorgt er voor dat professionals en apparatuur steeds beter functioneren. Het LETB bewaakt of het bevolkingsonderzoek het gewenste effect heeft en publiceert jaarlijks een rapport met de belangrijkste resultaten.

Aanleiding voor de studie
In 1997 was de landelijke invoering van het bevolkingsonderzoek borstkanker goed verlopen. Toch waren er ook zorgen. De cijfers lieten bijvoorbeeld zien dat Nederland in vergelijking met andere landen een laag verwijscijfer had. In andere woorden: het percentage vrouwen dat na een borstscreening werd doorverwezen voor nader onderzoek, was erg laag.

Aanbevelingen uit de studie
De belangrijkste aanbevelingen uit de optimalisatiestudie richten zich op de beoordeling van de borstfoto’s. Het LRCB en het LETB adviseren om elke borstfoto door twee radiologen te laten beoordelen zonder dat ze elkaars oordeel kunnen zien. Zijn deze twee radiologen het niet eens over de beoordeling van een borstfoto? Dan beslist een derde radioloog.

Na invoering van onder andere deze aanbevelingen, steeg het verwijscijfer. De werkwijze wordt tot op de dag van vandaag gevolgd.


Bijbehorende interview:
Bert Boer, in de jaren '90 voorzitter van de Coördinatiecommissie borstkankeronderzoek
Terug naar tijdlijn

Een radioloog beoordeelt analoge borstfoto’s Een radioloog beoordeelt analoge borstfoto’s Radiologen beoordelen borstfoto's