2006 - Regie naar het RIVM

De regie van het bevolkingsonderzoek komt in handen van het RIVM. De uitvoering wordt verzorgd door regionale screeningsorganisaties. Twee jaar later introduceert het RIVM een woordmerk waaraan alle bevolkingsonderzoeken te herkennen zijn.

Dat de regie van het bevolkingsonderzoek terechtkomt bij het RIVM heeft te maken met de nieuwe Zorgverzekeringswet die op 1 januari 2006 van kracht wordt.

Verantwoordelijkheid VWS
Bij de invoering van de nieuwe wet wordt de subsidie van het bevolkingsonderzoek overgeheveld naar de rijksbegroting. Dat betekent dat het onderzoek voortaan onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS valt. Dit ministerie brengt de regie vervolgens onder bij het RIVM.

Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB)
Het RIVM belegt de regie van het bevolkingsonderzoek bij het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB), dat de regie voert voor alle bevolkingsonderzoeken in Nederland. Voorbeelden zijn de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker en darmkanker, en de bevolkingsonderzoeken rond de zwangerschap, zoals de 20 wekenecho en de hielprik.
Terug naar tijdlijn

Hoofdgebouw van het RIVM Aan dit woordmerk bevolkingsonderzoek zijn alle bevolkingsonderzoeken naar kanker te herkennen. Het woordmerk waaraan alle bevolkingsonderzoeken te herkennen zijn.