2010 - Van 19 naar 5 screeningsorganisaties

De bevolkingsonderzoeken naar borstkanker en baarmoederhalskanker worden verzorgd door 19 screeningsorganisaties. Het ministerie van VWS geeft opdracht om ze te fuseren. 1 januari 2010 is de officiële startdatum van 5 nieuwe regionale screeningsorganisaties.

Het grote aantal screeningsorganisaties was historisch zo gegroeid. Sommige screeningsorganisaties kwamen voort uit een GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst), andere uit een IKC (integraal kankercentrum). Daarbij waren onderlinge verschillen ontstaan, bijvoorbeeld in de manier waarop vrouwen worden uitgenodigd.

De 5 nieuwe regionale screeningsorganisaties
Op 1 januari 2010 gingen 5 nieuwe screeningsorganisaties van start die elk een regio van het land bedienen:

  1. Bevolkingsonderzoek Noord (Groningen, Friesland en Drenthe)
  2. Bevolkingsonderzoek Oost (Gelderland & Overijssel)
  3. Bevolkingsonderzoek Midden-West (Noord-Holland, Flevoland & Utrecht)
  4. Bevolkingsonderzoek Zuid-West (Zuid-Holland & Zeeland)
  5. Bevolkingsonderzoek Zuid (Noord-Brabant & Limburg)Logo bevolkingsonderzoek Noord Logo bevolkingsonderzoek Oost Logo bevolkingsonderzoek Midden west Logo bevolkingsonderzoek zuid west Logo bevolkingsonderzoek zuid
Terug naar tijdlijn

Dit landkaartje laat zien hoe Nederland in vijf screeningsregio’s is opgedeeld. De regio's van de vijf screeningsorganisaties