2012 - 1 miljoen onderzoeken per jaar

In 2012 worden voor het eerst meer dan 1 miljoen borstscreeningen per jaar uitgevoerd. In totaal gaat het sinds 1990 om bijna 20 miljoen screeningen.

De cijfers van 25 jaar bevolkingsonderzoek borstkanker

  1. Meer dan 24 miljoen uitnodigingen en bijna 20 miljoen screeningen
  2. Ongeveer 80% van alle vrouwen maakt gebruik van de uitnodiging
  3. Meer dan 300.000 vrouwen zijn doorverwezen voor nader onderzoek
  4. Dankzij het bevolkingsonderzoek zijn meer dan 100.000 gevallen van borstkanker ontdekt
  5. De kosten per onderzoek bedragen ongeveer € 64,- (cijfers 2013)
  6. In vergelijking met cijfers uit 1986-1988 is de borstkankersterfte onder vrouwen van 50 tot en met 74 jaar met 37,7% gedaald (cijfers 2013)

Terug naar tijdlijn

Een vrouw leest de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Ongeveer 80% van alle vrouwen maakt gebruik van de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek
Rapport van het LETB dat jaarlijks wordt opgeleverd met de belangrijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek borstkanker Rapport LETB Erasmus MC cijfers monitor 2013