RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Waterstofsulfide

Achtergrondinformatie over de afleiding, goedkeuring en vaststelling van de probitrelatie
Probit
CAS-nummer 7783-06-4

a (mg/m3)

-7,87

b

0,31

n

6,52

Status

Voorgesteld, extern commentaar tot 2 oktober 2017

Voorgesteld d.d.

18-8-2017

Interim d.d.

-

Vastgesteld d.d.

-

Opmerking

Voor deze stof is een probitrelatie voorgeschreven in de Handleiding risicoberekeningen Bevi. Er is een nieuwe probitrelatie afgeleid. De probitrelatie is hierboven weergegeven. Deze probitrelatie is nog niet goedgekeurd door de toetsgroep probitrelaties en nog niet vastgesteld door het ministerie van IenM. De probitrelatie heeft geen formele status.

Bij het proces van afleiden, beoordelen en vaststellen van een probitrelatie doorloopt de status van de probitrelatie achtereenvolgens de volgende stappen:
  • Status ‘voorgesteld’ (proposed):
    De probitrelatie is afgeleid door de auteur van het stofdocument en op inhoudelijke gronden goedgekeurd door de toetsgroep probitrelaties. De probitrelatie is nu voor extern commentaar gepubliceerd. Een probitrelatie met deze status mag alleen in een QRA worden gebruikt wanneer voor de betreffende stof nog geen formeel vastgestelde probitrelatie beschikbaar is.
  • Status ‘interim’:
    De toetsgroep heeft de afleiding van de probitrelatie en het bijbehorende stofdocument op inhoudelijke gronden goedgekeurd. De afgeleide probitrelatie is het resultaat van een beoordeling van de voorgestelde probitrelatie en de ontvangen commentaren. Een probitrelatie met deze status mag alleen in een QRA worden gebruikt wanneer voor de betreffende stof nog geen formeel vastgestelde probitrelatie beschikbaar is.
  • Status ‘vastgesteld’:
    De probitrelatie is vastgesteld door het ministerie van IenM en is, of zal worden opgenomen in de rekenmethodiek. Het gebruik in een QRA van een probitrelatie met deze status is verplicht. Een actueel overzicht van de status van probitrelaties vindt u op deze website.

Historie afleiding probitrelatie

In de afgelopen jaren is een nieuwe afleidingsmethodiek voor probitrelaties ontwikkeld door de Toetsgroep probitrelaties. De eerder afgeleide probitrelaties worden op dit moment herzien.

Historie afleiding probitrelatie

Status

Datum

Probitrelatie

Voorgesteld

18-09-2009

a= -5,81 mg/m3

b= 0,261

n= 7,67

Voorgesteld (herzien)

11-04-2016

a= -8,56 mg/m3

b= 0,45

n= 4,42
Voorgesteld (herzien) 18-08-2017

a= -7,87 mg/m3

b= 0,31

n= 6,52

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Waterstofsulfide

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu