RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Darmkanker

Het uitvoeringskader beschrijft de wijze waarop het bevolkingsonderzoek darmkanker en aansluitende zorg wordt uitgevoerd zodat dit effectief en binnen beleidsmatige, wettelijke kaders verloopt.

In het uitvoeringskader worden de kwaliteitskaders aangegeven die nodig zijn om burgers een uniform, betrouwbaar en kwalitatief hoogwaardig bevolkingsonderzoek en daarop aansluitende zorg te kunnen bieden.

Het uitvoeringskader richt zich op alle professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker en aansluitende diagnostiek én de kwaliteitsborging, monitoring en evaluatie van het bevolkingsonderzoek.

Het Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Darmkanker is in juni 2012 gepubliceerd. In januari 2013 is versie 1.1 verschenen en sindsdien ieder jaar een nieuwe versie. Het uitvoeringskader bevolkingsonderzoek darmkanker voor 2017 is in december 2016 geactualiseerd (versie 5.0) met alle afspraken die het afgelopen jaar zijn gemaakt. U kunt voor in het uitvoeringskader vinden welke aanpassingen ten opzichte van de vorige versie zijn gedaan.

Bekijk het uitvoeringskader via de link in de kolom 'Download'.

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Darmkanker

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu