Gezonde Omgeving Utrecht

De gemeente Utrecht heeft aan het RIVM gevraagd om mogelijke maatregelen voor een gezonde leefomgeving in Utrecht te onderzoeken. Dit onderzoek heet Gezonde Omgeving Utrecht (GO! Utrecht).

Maatregelen voor een gezonde stad

Utrecht van bovenaf gezienGO! Utrecht stelt maatregelen voor om risico’s voor de gezondheid van Utrechtse inwoners op een effectieve manier te verkleinen. Het gaat dan om maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren en maatregelen in de fysieke en sociale leefomgeving die de gezondheid van inwoners kunnen bevorderen. De resultaten helpen de gemeente Utrecht bij het maken van een onderbouwde keuze voor (combinaties van) maatregelen. 

Inventarisatie factoren van een gezonde leefomgeving

kaart van de 10 Utrechtse wijkenHet RIVM analyseert voor het onderzoek kennis en informatie uit drie typen informatiebronnen: 

  1. cijfers van de gemeente Utrecht over de 10 Utrechtse wijken
  2. meningen en ervaringen van inwoners van de 10 Utrechtse wijken
  3. kennis uit de literatuur en van experts over een gezonde leefomgeving

Voor gegevens over de 10 wijken in Utrecht is gebruik gemaakt van cijfers uit de Utrechtse  Buurtmonitor en Volksgezondheidmonitor over de gezondheid van de inwoners en hun leefomgeving. Aanvullend zijn door het RIVM luchtconcentraties van enkele aan gezondheid gerelateerde stoffen berekend voor de gemeente Utrecht. Naast de cijfers is in elke wijk een groepsgesprek met inwoners georganiseerd. Tijdens de wijkgesprekken zijn, in reactie op de cijfers, meningen en ervaringen van de Utrechtse inwoners over hun leefomgeving geïnventariseerd. Het RIVM heeft ook kennis vanuit de wetenschappelijke literatuur en experts over hoe de leefomgeving de gezondheid van inwoners kan bevorderen gekoppeld aan de resultaten van de cijfers en wijkgesprekken.

Op basis hiervan stelt het RIVM voor elke wijk en Utrecht als geheel kansen en maatregelen voor. Het doel is om tot een set van maatregelen voor een leefomgeving te komen waarmee de gezondheid van Utrechtse inwoners wordt behouden of verbeterd.

De meningen van inwoners 

voorbeeld van een wijkkaart; wijk OostIn elke Utrechtse wijk heeft een groepsgesprek plaatsgevonden met inwoners. In totaal namen 66 inwoners deel. De wijkgesprekken bestonden uit drie elementen: 

  1. Inwoners gaven aan welke plekken in de wijk volgens hen de gezondheid bevorderen en welke plekken de gezondheid belemmeren. Dit gaven zij aan op twee grote wijkkaarten.
  2. Vervolgens stonden we stil bij de verzamelde informatie over de gezondheid en hun leefomgeving in de wijk. Aan de hand hiervan is het gesprek gevoerd met inwoners over onder andere: Herkent u dit in uw wijk? En wat valt u op? 
  3. Tot slot gaf iedere inwoner zijn of haar speerpunt: Waar zou hij of zij op inzetten om de leefomgeving gezonder te maken? 

Veelbesproken thema’s die naar voren kwamen tijdens de wijkgesprekken zijn: luchtkwaliteit, groen (natuur), verkeer en sociale samenhang. 


Binnenkort kunt u de resultaten van GO! Utrecht via deze website vinden.

Home / Onderwerpen / G / Gezonde Stad / Gezonde Omgeving Utrecht

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu