Binnen het RIVM-programma Healthy Urban Living, oftewel een Gezonde Stad, wordt kennis over gezond leven in een gezonde leefomgeving ingezet voor vragen uit de praktijk. Het doel van het onderzoek is meer grip te krijgen op wat professionals uit verschillende domeinen onder een 'gezonde stad' verstaan.

Wat definieert nu eigenlijk een ‘Gezonde Stad’? Om dit begrip handen en voeten te geven, heeft het RIVM onderzoek gedaan naar de kenmerken van zo’n stad. Daarbij hebben wij 250  professionals uit onder andere het gezondheids-, ruimtelijke en milieudomein betrokken.

Overzicht projecten Gezond in de Leefomgeving (GLO)

Gezonde Stad_Overzicht GLO-projecten

Overzicht van projecten binnen Gezond in de Leefomgeving (GLO gezinsopvanglocatie (gezinsopvanglocatie))