Onderzoek veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO)

Sommige mensen die in de buurt van veehouderijen wonen, maken zich zorgen over hun gezondheid. In 2010 is voor het eerst in Nederland een grootschalig onderzoek gedaan (IVG) naar de gezondheidseffecten van wonen in de buurt van veehouderijen. Hieruit kwam een aantal aanknopingspunten voor mogelijke gezondheidseffecten van het wonen in de buurt van veehouderijen naar voren.

Het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) ging hier dieper op in, met uitgebreid onderzoek in het oosten van Noord-Brabant en het noorden van Limburg. Dit is een dichtbevolkt gebied met veel veehouderijen. Onderzoekers van het RIVM, Universiteit Utrecht (IRAS), Wageningen UR (CVI en WLR) en NIVEL, hebben het onderzoek uitgevoerd.

Resultaten

De belangrijkste resultaten zijn hieronder opgenomen. Een compleet overzicht van de resultaten kunt u vinden in de brochure Resultaten VGO-studie of in het nieuwsbericht. U kunt ook het volledige rapport downloaden.

Veehouderij heeft effect op longfunctie omwonenden

In de buurt van veehouderijen hebben COPD-patiënten meer complicaties van hun ziekte. Daarnaast zien onderzoekers een vermindering van de longfunctie door de uitstoot van ammoniak, en komen longontstekingen vaker voor. Daarentegen is er dichtbij veehouderijen minder astma en allergie.

Zoönosen en resistente bacteriën

Infecties met het hepatitis E-virus komen niet vaker voor bij mensen die in de buurt van veehouderijen wonen. Daarnaast zijn omwonenden niet vaker drager van ESBL-producerende bacteriën en Clostridium difficile.

Opzet van het onderzoek

Mogelijke verbanden tussen gezondheidseffecten en veehouderijen zijn op verschillende manieren onderzocht. Hiervoor zijn (geanonimiseerde) gegevens van huisartsen over ongeveer 110.000 patiënten voor de hele regio bekeken, is een vragenlijst ingevuld door ongeveer 14.000 mensen en hebben bijna 2.500 mensen meegedaan aan een medisch onderzoek (bloed, ontlasting, longfunctietest). Daarnaast is de luchtkwaliteit in het onderzoeksgebied onderzocht. Op meerdere momenten in het jaar werden endotoxinen, fijnstof en aanwezigheid van micro-organismen in de lucht gemeten. Ook werd rondom pluimvee- en varkenshouderijen de uitstoot en verspreiding van deze componenten gemeten en onderzocht.

Home / Onderwerpen / V / Veehouderij en gezondheid / Onderzoek veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu