RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WIP-richtlijn MRSA [REV]

Dit is de WIP-Richtlijn over infectiepreventie voor Revalidatiecentra met als onderwerp 'MRSA'.

Let op!

De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is. De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is.

In de rechterkolom op deze pagina kunt u de WIP-richtlijn 'MRSA' downloaden.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu