RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WIP-richtlijn AĆ«rogene isolatie kinderen [ZKH]

WIP-Richtlijn over infectiepreventie voor 'AĆ«rogene isolatie kinderen' in zorgcategorie Ziekenhuizen.

LET OP

De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is. De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is.

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / WIP-Richtlijnen / WIP-Richtlijnen / Ziekenhuizen / WIP-richtlijn Aërogene isolatie kinderen [ZKH]

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu