RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WIP-richtlijn Clostridium difficile [ZKH]

WIP-Richtlijn over infectiepreventie voor Ziekenhuizen met als onderwerp 'Infectiepreventieve maatregelen bij Clostridium difficile'.

LET OP

De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is. De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is.

Download

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / WIP-Richtlijnen / WIP-Richtlijnen / Ziekenhuizen / WIP-richtlijn Clostridium difficile [ZKH]

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu