Hier vindt u de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-Richtlijnen over infectiepreventie voor Verpleeghuizen, Woon- en Thuiszorg met als onderwerp 'MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus ): Thuiszorg' , 'MRSA: Verpleeghuis' , 'MRSA: Verzorgingshuis'

LET OP

De geplande revisiedatum van deze richtlijnen is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijnen (op onderdelen) niet meer up-to-date zijn. De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijnen nog up-to-date is.