Dit is de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-Richtlijn over infectiepreventie voor Verpleeghuis, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen met als onderwerp 'Persoonlijke beschermingsmiddelen'.

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen-versie verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen [VWK verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen ouderen (verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen ouderen)] gepubliceerd.

Het betreft een  geheel herziene versie van de richtlijn. Naast de richtlijn publiceert de WIP ook twee handzame overzichten. Eén geeft de algemene indicaties en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het andere van gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij specifieke micro-organismen

In de rechterkolom op deze pagina kunt u de WIP-richtlijn 'Persoonlijke beschermingsmiddelen' evenals een tabel met een verantwoording van het landelijk commentaar downloaden.