Dit is de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-Richtlijn over infectiepreventie voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen met als onderwerp 'Urinelozing en stoelgang'.

Het betreft twee wijzigingen in verband met het gelijktrekken van deze richtlijn met de onlangs verschenen generieke richtlijn Pospoelers en vermaalsystemen. Aan de voorwaarden voor het niet gebruiken van een pospoeler of vermaalsysteem is de optie toegevoegd om wegwerppo’s en -urinalen inclusief inhoud met toevoeging van absorberend materiaal af te voeren in een gesloten zak. Daarnaast is het gebruik van absorberend materiaal bij wegwerppo’s en –urinaal is niet meer verplicht, tenzij er geen podeksel wordt gebruikt. 

U vindt de richtlijn onder download rechts op deze pagina.