RIVM_Logo

Waar komt de stikstof vandaan?

De geoxideerde stikstofverbindingen (NOx) worden voornamelijk uitgestoten door verkeer en industrie als bijproduct van verbrandingprocessen. De gereduceerd stikstof (ammoniak) komt voornamelijk vrij bij landbouwactiviteiten door verdamping uit dierlijke mest en kunstmest.

 

Gerelateerde onderwerpen

Zie ook

Home / Documenten en publicaties / Waar komt de stikstof vandaan?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu