De rijksoverheid koopt in via speciale centra: de inkoopuitvoeringscentra ( IUC Inkoopuitvoeringscentrum  (Inkoopuitvoeringscentrum )’s). Een van deze IUC's is onderdeel van het RIVM. Het IUC-RIVM verzorgt het bestellen van RIVM-benodigdheden (goederen en diensten), voert aanbestedingen uit en verzorgt de interne advisering voor de inkoop.

Bij opdrachten van het RIVM gelden regels voor bijvoorbeeld levering, facturering en aansprakelijkheid. Deze regels staan in verschillende voorwaarden. De voorwaarden gelden voor het RIVM en de leverancier. U vindt alle informatie hierover bij "IUC-RIVM / Inkoop". 

Daarnaast is de rijksbrede inkoopcategorie "Laboratorium" toegewezen aan het IUC-RIVM. Dit betekent dat het IUC-RIVM op laboratoriumgebied alle rijksbrede (raam)contracten afsluit. De informatie daarover vindt u bij "Categorie 'Laboratorium'".

IUC-RIVM / Inkoop

Hier vindt u het inkoopbeleid en de inkoopvoorwaarden van het RIVM.

Categorie "Laboratorium"

De rijksbrede inkoopcategorie "Laboratorium" is toegewezen aan het IUC Inkoopuitvoeringscentrum  (Inkoopuitvoeringscentrum )-RIVM. Hier vindt u informatie over activiteiten voor deze categorie en rijksbrede contracten op laboratoriumgebied.

Elektronisch factureren

Het RIVM is met ingang van 18 april 2019 volledig overgegaan op e-facturatie. Facturen kunnen hiermee sneller verwerkt en betaald worden en het reduceert de kosten van factuurverwerking. De verwerking van papieren facturen en per e-mail behoort tot het verleden.

Met deze wijziging geeft het RIVM invulling aan het beleid van de rijksoverheid en de rijksinkoopvoorwaarden (ARBIT, ARVODI en ARIV): rijksbreed geldt vanaf 1 januari 2017 een verplichting bij de leveranciers van de rijksoverheid, zoals die van het RIVM, om te factureren via een elektronische factuur (e-factuur). Een papieren factuur of per e-mail (bijvoorbeeld in pdf) valt nadrukkelijk niet onder de definitie van e-factuur. In het beleid is opgenomen dat papieren facturen en facturen per e-mail niet meer in behandeling worden genomen. Deze ontvangt u dan retour, waarmee deze factuur niet wordt betaald.

De factuurvereisten staan beschreven in de financiële bijsluiter