De rijksoverheid koopt in via speciale centra: de inkoopuitvoeringscentra (IUCInkoopuitvoeringscentrum  ’s). Een van deze IUC's is onderdeel van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het IUC-RIVM verzorgt het bestellen van RIVM-benodigdheden (goederen en diensten), voert aanbestedingen uit en verzorgt de interne advisering voor de inkoop.

Bij opdrachten van het RIVM gelden regels voor bijvoorbeeld levering, facturering en aansprakelijkheid. Deze regels staan in verschillende voorwaarden. De voorwaarden gelden voor het RIVM en de leverancier. U vindt alle informatie hierover bij "IUC-RIVM / Inkoop". 

Daarnaast is de rijksbrede inkoopcategorie "Laboratorium" toegewezen aan het IUC-RIVM. Dit betekent dat het IUC-RIVM op laboratoriumgebied alle rijksbrede (raam)contracten afsluit. De informatie daarover vindt u bij "Categorie 'Laboratorium'".

IUC-RIVM / Inkoop

Hier vindt u het inkoopbeleid en de inkoopvoorwaarden van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Categorie "Laboratorium"

De rijksbrede inkoopcategorie "Laboratorium" is toegewezen aan het IUCInkoopuitvoeringscentrum  -RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Hier vindt u informatie over activiteiten voor deze categorie en rijksbrede contracten op laboratoriumgebied.

Elektronisch factureren sinds 18 april 2019