RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WIP-richtlijn Infectiepreventie in de huisartsenpraktijk

Dit is de WIP-Richtlijn over Infectiepreventie in de huisartsenpraktijk.

Deze richtlijn is momenteel in revisie. Deze revisie wordt uitgevoerd door het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) in samenwerking met de WIP.

LET OP
De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is. De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is.

In de rechterkolom op deze pagina kunt u de WIP-richtlijn 'Infectiepreventie in de huisartsenpraktijk downloaden

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / WIP-Richtlijnen / WIP-Richtlijnen / Overige settings / WIP-richtlijn Infectiepreventie in de huisartsenpraktijk

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu