RIVM_Logo

Literatuurstudie naar achtergrondgehalten van zware metalen en arseen in bodem, sediment, oppervlaktewater en grondwater

Background concentrations of heavy metals and arsenic in soil, sediment, surface water and groundwater: a review study

Publiekssamenvatting

Ter ondersteuning bij Integrale Normstelling (INS) wordt in het project Exposure Assessment onderzoek verricht naar het omgaan met achtergrondrisicos van zware metalen. In het kader van dit deelproject is een literatuurstudie uitgevoerd naar natuurlijke achtergrondgehalten van de zware metalen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink, en het metalloid arseen in de compartimenten bodem, sediment, oppervlaktewater en grondwater. Tevens is aandacht besteed aan de problemen bij de bepaling van achtergrondgehalten van zware metalen en arseen in het milieu.

Synopsis

In the framework of the project Exposure Assessment research is carried out with respect to risk assessment of heavy metals and arsenic at background concentrations. As part of it, for the compartments soil, sediment, surface water and groundwater, literature data of natural background concentrations were collected for cadmium, chromium, copper, mercury, lead, nickel, zinc and arsenic. The results are presented in this report and are meant to support the setting of Integrated environmental quality objectives.
 

Home / Documenten en publicaties / Literatuurstudie naar achtergrondgehalten van zware metalen en arseen in bodem, sediment, oppervlaktewater en grondwater

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu