Besmetting

De Leishmania-parasiet wordt overgebracht van de ene gastheer naar de andere door een vliegje dat in het Engels “sandfly”genoemd wordt, maar eigenlijk meer op een klein mugje lijkt.

Meestal wordt de parasiet van een dier (hond, rat) naar de mens overgebracht door het vliegje. Leishmania infantum is de soort die ook in landen  rondom de Middellandse Zee veel voorkomt. Het is een parasiet van honden die ook de mens besmet. Sommige Leishmania-soorten worden door het vliegje van mens naar mens overgebracht, bijvoorbeeld de soort in India.


Home / Onderwerpen / L / Leishmaniasis / Besmetting

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu