U bevindt zich op: Home Onderwerpen T Tabak Nieuwe producten E-sigaret

E-sigaret

Tabak

Het RIVM heeft een factsheet geschreven met feiten over de e-sigaret. Deze dient als ondersteuning voor een advies van de NVWA aan het ministerie van VWS over de e-sigaret. Er is onvoldoende onderzoek beschikbaar om te stellen dat e-sigaretten veilig zijn. Er zijn zorgen over de kwaliteit van de e-sigaret, de verkoop en de aanprijzing ervan.

Nicotine is een verslavende en toxische stof. In grote hoeveelheden kan nicotine voor volwassen en kinderen zelfs dodelijk zijn. Op de verpakking van de e-sigaretten ontbreekt belangrijke informatie over de hoeveelheid nicotine, het juiste gebruik en de gevaren van de e-sigaret. Andere stoffen in de e-sigaret, zoals propyleenglycol en glycerol, kunnen irritatie aan de luchtwegen veroorzaken. Bovendien zijn soms kankerverwekkende stoffen in de e-sigaret vloeistof gevonden, zoals tabakspecifieke nitrosamines en formaldehyde. 

                            e-sigaret 2

Er bestaan veel misleidende of niet bewezen claims over de gezondheidseffecten van e-sigaretten. Zo zou de gezondheidswinst van de e-sigaret even groot zijn als stoppen met roken. Mensen die e-sigaretten roken zouden geen rokershoestje ontwikkelen en de e-sigaret zou niet kankerverwekkend zijn en bovendien veilig zijn voor zwangere vrouwen.

Fabrikanten van de e-sigaret lijken zich specifiek op jongeren te richten door smaken toe te voegen, zoals kersen, cola en Pina Colada, en productvormen te kiezen die jongeren aanspreken. Het is onbekend of e-sigaretten aanzetten tot roken van tabak. Verder is nog niet bewezen dat de e-sigaret een geschikt middel is dat kan helpen bij het stoppen met roken.

Een bijkomend probleem van de e-sigaret is dat mensen de lege ampullen weggooien, wat kan leiden tot vervuiling van water en bodem.

E-sigaretten vallen onder de Warenwet en mogen daarom geen bijzonder gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Nieuwe richtlijnen voor de e-sigaret vanuit de Europese Tabaksproductrichtlijn, die momenteel herzien wordt, zullen over ongeveer drie jaar ingevoerd worden in de Nederlandse wetgeving.

Naar de Nederlandstalige factsheet

Naar de Engelstalige factsheet

Andere informatiebronnen

Service

Service

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie.