65 resultaten voor ‘’

 • Protocol Incidentiemeting

  16 oktober 2017

  Het doel van dit registratieprotocol is komen tot een eenduidige uitvoering van de surveillance van infectieziekten binnen de verpleeghuizen die deelnemen aan de incidentiemeting van SNIV.

 • Registratieformulier Incidentiemeting

  16 oktober 2017

  Met het SNIV registratieformulier voor de wekelijkse incidentiemeting kunnen de gegevens in het verpleeghuis worden verzameld op papier. Vervolgens wordt de melding in OSIRIS geregistreerd.

 • Referentiecijfers Incidentiemeting

  16 oktober 2017

  Jaarlijks worden voor het SNIV project (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) referentiecijfers opgesteld. Hierin wordt verwezen naar de gemiddelde wekelijkse incidenties zoals die berekend zijn op basis van de data geregistreerd door de aan SNIV deelnemende verpleeghuizen. Het idee is dat referentiecijfers voor deelnemers en niet deelnemers de mogelijkheid bieden om te kijken wat voor infectie-incidentie een vergelijkbaar verpleeghuis heeft op basis van een bepaald kenmerk (bv. grootte, inrichting van het verpleeghuis) en dat dit voor de toekomst aanknopingspunten biedt voor infectiepreventie.

 • Referentiecijfers Prevalentiemeting

  17 oktober 2017

  Sinds maart 2009 wordt het prevalentieonderzoek naar zorggerelateerde infecties voor verpleeghuizen uitgevoerd. Sinds april 2012 worden de gegevens samengevoegd met de gegevens van het Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ) en het Regionaal Zorghygiëne Netwerk Nijmegen en omstreken (REZON).

 • Validatie prevalentiemeting

  17 oktober 2017

  Validatie van het prevalentieonderzoek geldt als verplicht onderdeel bij deelname aan deze module van het SNIV netwerk en wordt van kracht na ondertekening van het aanmeldingsformulier.

 • Protocol Prevalentiemeting

  16 oktober 2017

  Het doel van dit registratieprotocol is komen tot een eenduidige uitvoering van de surveillance van infectieziekten binnen de verpleeghuizen die deelnemen aan de prevalentiemeting van SNIV.

 • Registratieformulier Prevalentiemeting

  16 oktober 2017

  Met het SNIV registratieformulier voor de prevalentiemeting kunnen de gegevens in het verpleeghuis worden verzameld op papier. Vervolgens wordt de melding in OSIRIS geregistreerd.

 • Plan van aanpak SNIV

  16 oktober 2017

  Hieronder kunt u een voorbeeld van het plan van aanpak downloaden

 • HALT-3

  01 mei 2011
 • Gegevensreglement SNIV

  16 oktober 2017

  Dit gegevensreglement legt de privacybescherming van de cliënt van de deelnemende verpleeghuizen en van de deelnemende verpleeghuizen vast.

Home / Documenten en publicaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu